Pakkar og drar frå «heimen» på grunn av forbodet

Bur meir eller mindre fast i Dimmelsvik, men den folkeregistrerte adressa er på Søfteland.