Har ikkje fått avtale med transportør: Pasientar frå Hatlestrand og Ølve må organisera og leggja ut for reisa sjølv i helger og på heilagdagar

I eit informasjonsskriv frå Helse Bergen kjem det fram at ein ikkje har lukkast med å få på plass ny transportavtale for pasientar på Hatlestrand og i Ølve.