– Ein slik framgangsmåte er sterkt kritikkverdig

– Ein slik framgang er sterkt kritikkverdig, sa ordførar Peder Sjo Slettebø om korleis passsaka har vore handsama på nasjonalt nivå.