Strikka genser med Olav H. Hauge-dikt

Av

Lesekofta – eit nytt kapittel.