Planlegg cruisehamn på Seimsfoss

I samband med etablering av ny Felleskjøpet-butikk på Seimsfoss, blir det laga ny reguleringsplan for området. I denne føreslår utbyggaren ei cruisehamn.