Janne er den første og einaste som tilbyr privat omsorg til eldre

For tre år sidan tok halsnøydama Janne Isdal Hvidevold ein sjanse. Ho søkte permisjon frå jobben i kommunen og starta sitt eige firma.