Signal om kutt i pleie og omsorg

Artikkelen er over 3 år gammel

Budsjetta er framleis ikkje klare, men signala om kutt i tenestetilbodet innanfor helsesektoren er tydelege.