Fylkesmannen fryktar underernæring: Stiller krav til kommunen

Fylkesmannen er ikkje fornøgd med rutinane kommunen har for å sikra godt kosthald for heimebuande eldre . Tilsynssak er oppretta.