Kommunen slit med å rekruttera sjukepleiarar

Heimebuande som treng pleie utgjer ein stor kostnad. Men å opna ei ny avdeling på Rosendalstunet blir utfordrande, fordi ein slit med å få tak i sjukepleiarkompetanse.

Artikkeltags