– Her kan det fort gå gale

Liv Kolaas tok grep då ho oppdaga eit farleg kumhol i vegen rett ved fotovergangen på Podlensida av Halsnøytunnelen.