Då politiet møtte vedkomande som var skuld i at det vart meldt om ei mogleg valdshending på Gjermundshamn, var dei involverte dårlege til å forklara kva som hadde skjedd.

Om dette skuldast at ein ikkje klarte å gjera greie for kva som hadde skjedd, eller om ein ikkje ønskte det, er uklart.

– Det blei ikkje oppretta sak, melder Torgeir Fosse etter utrykkinga frå Kvinnherad politistasjon.