Køyrde utan gyldig førarkort, blei stoppa av politiet tre gonger