Fekk svar på kva Aksen-opprustinga vil kosta

Ifølgje kommunedirektøren vil opprustinga av Aksen kosta kommunen totalt rundt 106 millionar kroner inklusive mva.