Frp er klare med si liste til neste års kommuneval. Ove Lemicka vart som venta partiets ordførarkandidat, og er den einaste på lista med røystetillegg.

Totalt 17 personar har fått plass på lista, og ny kvinne på tredjeplass er Ellinor Rein.

Partiet hadde samtidig årsmøte og valde nytt styre. Kai Morten Torget er valt til nestleiar. Med seg i styret får han Ellinor Rein, som nestleiar og kasserar, Inge Johansen er studie og medlemsansvarleg, medan Sigmund Nordfonn og Thorleif J. Hellesøy er styremedlemmer.


Vallista:

1. Ove Lemicka (Røystetillegg)

2. Kai Morten Torget

3. Ellinor Rein

4. Thorleif Johannes Hellesøy

5. Sigmund Nordfonn

6. Geir Inge Sjo

7. Inge Johansen

8. Per A Svindland

9. Harald Hauge

10. Inger Marie Monsen

11. Jahn Erik Lindholm

12. Kjell Henning Sjo

13. Christer Alexander Svindland

14. Per Kristensen

15. Arvid Aare

16. Inger Johanne Nordfonn

17. Eskil Moen