Listestryking kan bli gjeninnført

Artikkelen er over 3 år gammel

Forslaget om å gjeninnføra listestryking ved kommune- og fylkessval vekkjer blanda reaksjonar.