– Ikkje legg ned linjer sjølv om søkjartala går ned

Fylkespolitikarane til KrF er opptekne av at ein skal ha eit breitt spekter av linjer å velja mellom på KVV.