Svar på lovlegkontrollane i KE-saka

Fylkesmannen fann lite å setja fingeren på i to av tre lovlegkontrollar i KE-saka.