Kommunestyret vedtok strengare krav til buplikt

Kommunestyret bestemte torsdag at reglane for buplikt på småbruk skal skjerpast.