Fersk meiningsmåling: Nær dobla oppslutning for Sp, men kven vil folk ha som ordførar?

Sp aukar med fem representantar i kommunestyret og siglar opp som det klart største partiet.