Desse sakene får prioritet i komande valperiode

Ferje frå Sunde, dagleg skulemåltid, kjøken på institusjonane, ny debatt om Aksen, heiltidskultur og fleire lærlingar.