Ikkje nok vaksne gjennom dagen

Bemanningsnorma i barnehagane fungerer ikkje heilt etter intensjonane. Utdanningsforbundet vil at norma skal gjelda i heile opningstida.