Har måtta assistera med økonomisk sosialhjelp

I enkelte tilfelle har personar fått økonomisk «førstehjelp» av kommunen til primære behov, etter å ha mista rettane til stønad frå Nav.