Hilde Enstad (Ap): – Vi kjenner oss jo litt som ein joker denne gongen

Men dersom tonen held fram med å vera like god som no, kan eit raudgrønt fleirtal vera realitet om kort tid.