– Vi er framleis ekstra på vakt

Vegvesenet sine rørsle-målingar i hovudvegen ovanfor Porsvik gav ikkje grunn til uro.