Ansvaret plassert hos vegvesenet

I eit brev til Statens vegvesen, gjer kommunen det klart at den kan påleggja vegvesenet å sikra den rasfarlege vegfyllinga i Porsvik.