Ho er limet i det politiske livet

Bente Høyland er limet i det politiske livet, hevdar fungerande ordførar Hans Inge Myrvold.