Positiv uttale til Bremnes Seashore-søknad

Som kjent har Bremnes Seashore søkt om løyve til å etablera oppdrettsanlegg ved Ulveneset i Ølve. Omsøkt biomasse er på 3.600 tonn.