Posten skal framleis fram

Frå neste år blir det brevpostutlevering annankvar dag. Lokalt blir reduksjonen i arbeidsstokken truleg gjennomført ved naturleg avgang.