Stor omvelting for postboda

Tillitsvald Janne Prestnes er glad for at halveringa av tal postbod truleg kan gjennomførast ved naturleg avgang.