Komande søndag blir det foredrag med Helge Hognestad på Rosendal motell.

Føredraget med Hognestad har fått tittelen «Ny tid – ny åndelighet». Helge Hognestad (78) har langt fartstid som prest på Høvik i 1980-1984, statsstipendiat 1984 – 2010 og seniorprest på Hamar 2004-2010. Hognestad har teologisk doktorgrad på arbeid om forkynning i kyrkja og har skrive ei rekke bøker.

Han er oppteken av «den nye åndelighet» og den religiøse søken i vår tid, og meiner at også kyrkja må vera open for folks religiøse erfaringar og dei nye andelege strømmingane som bryt fram.

I ei pressemelding seier Hognestad følgjande: «Avkristning er ikke farlig, men ugudeliggjøring av virkeligheten avskjærer oss fra visdom som vi kunne trenge i dagens verden. Det opprinnelige kristne budskapet kan støtte oss».