Vann pris for oransje briller

Tone Henriksen er tildelt Helse Vest sin innovasjonspris for sitt arbeid med oransje briller som behandling mot bipolar mani.