Professor med klar tale etter at feiden mellom Lemicka og Lund blei løfta politisk

Konklusjonen frå den juridiske utgreiinga kontrollutvalet bestilte er tydeleg på at klagepunktene frå Frp ikkje må eller kan bli behandla eller teke stilling til av noko kommunalt organ. Verken Gaute Lund eller Ove Lemicka er overraska, men av ulike årsaker.