Psykisk helseteneste på hjul med gode resultat: Evaluering viser halvering av tvangsinnleggingar

Den ambulerande polikliniske tenesta ved Folgefonn DPS (FACT) køyrer mil etter mil, med dei svakaste pasientane som målgruppe. Teamet kom nyleg svært godt ut i ei nasjonal evaluering av tilbodet, melder Helse Fonna i ei pressemelding.