Desse gruppeleiarane føler dei ikkje har anna val enn å la rådmannen gå

Artikkelen er over 2 år gammel

– Slik vi ser det har vi ikkje noko anna val enn å gå inn for avtalen, då prosessen har komme så langt, seier gruppeleiar i Ap, Hilde Enstad.