Rapport: Villaks genetisk påverka av oppdrett

Av

Rømd oppdrettslaks påverkar nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølgje ein ny rapport. Det betyr auka døyelegheit og lågare produksjon i elvane.