Rår til å dobla den faste godtgjersla til ettersøkslaget

Hjortebestanden er aukande, noko som genererer fleire påkøyrslar og fleire utrykkingar. Kvinnherad Ettersøkslag har søkt om å få auka godtgjersla, for å klara å rekruttera nye medlemmar til å stå på vaktlista.