Raus gåve frå LO til BUA

LO Kvinnherad tilgodeser BUA med 7.500 kroner av overskotet sitt.