Nyttig båtbesøk for redningsetatane

Torsdag føremiddag nytta ambulansefolk, brannmannskap og politi høvet til å bli betre kjende med redningsskøyta «Sundt» og eitt av mannskapa som opererer skuta.