Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes

Frå søndag klokka 17.45 inntil vidare vert det fartøysbyte og redusert kapasitet i rute 2. Dette fordi den ordinære ferja er på verkstad.

Skjersholmane-Ranavik

Måndag 25. mars vert det redusert kapasitet på avgangen klokka 08.45 frå Skjersholmane. Maks 12 passasjerar.