Regjeringa foreslår produksjonsavgift på oppdrett

Av

Regjeringa foreslår å innføre produksjonsavgift på laks, aure og regnbogeaure frå og med nyttår. Det skal gi ekstra inntekter til havbrukskommunane.