Regjeringa forlengar forbodet til 1. september: Festidalen avlyser, medan Omstock prøver å finna ny helg endå ein gong