Regjeringa vil auke beløpsgrensa for skattefrie gåver frå arbeidsgivar

Av

Regjeringa vil auke beløpsgrensa for skattefrie gåver og personalrabattar frå arbeidsgivar. Endringane vil ha ein samla kostnad på 450 millionar kroner.