Regjeringa vil styrkje politiet i distrikta

Av

Politietaten må halde fram effektiviseringa, og den vidare styrkinga av politiet skal skje ute i distrikta, meiner regjeringa.