Vi set pris på det du bidrar med her. Vi les alt, og gode bidrag kan komma på trykk i avisa eller bli ein fin oppfølgingssak for oss.

Vi håper du vil melda frå dersom du ser nokon som ikke følgjer desse reglane.

På førehand takk for gode bidrag!

Våre reglar i kommentarfeltet:

Her kan du fritt komma med synspunkta dine, men vi krev ein respektfull og sakleg tone og ber om at du held deg til sak. Trakassering, hatske utfall og truslar blir ikkje akseptert. Falske profilar kan bli utestengt.