Reinhaldarar er blitt «fattigare», medan kommunale leiarløner er gått til himmels. Fagforeiningstoppar meiner likevel at leiarlønene er greie

Oversikt over lønsutviklinga i offentleg sektor dei siste åra viser store forskjellar.