Med 111 land i kofferten

Jane Irgens frå Halsnøy hadde som mål å vitja 100 land. Det målet nådde ho for tre år sidan, og lista held fram med å veksa. I desse dagar er Vietnam ført på.J
Av
Publisert