Reiser til Oslo som planlagd

Etter drøfting har formannskapet konkludert med å gjennomføra reisa til Oslo denne veka som planlagt.