Kjem frå Bergen for å handla i spesialbutikken: – Hadde ikkje høve til å jobba, men ønskte å ha noko å pusla med

Næringsfondet har å bidrege til at fleire har kunna realisert draumane om å starta noko nytt. Jannicke og Marius er to av dei.