Risikogrupper skal vaksinerast først, helsearbeidarar deretter, stadfestar helseministeren

Av

Når ein koronavaksine er godkjend, skal risikogruppene vaksinerast først. Deretter kjem helsearbeidarar, seier helseminister Bent Høie (H).