Røde Kors Omsorg: – Vi held kontakten på telefon

Besøksvennene til Røde Kors Omsorg kan i desse dagar ikkje utføra heimebesøk til dei eldre, og prøvar i staden for å halda kontakten på telefonen.